professor marston and the wonder women


 

Professor Marston and the Wonder Women, van Angela Robinson (2017)

Het op ware feiten gebaseerde verhaal over het leven en het werk van de Harvard professor Marston,
die samen met zijn vrouw de leugendetector uitvindt, en de bedenker is, van de comic "Wonder Woman".

Kinderen halen stripboeken op bij huizen die massaal op de brandstapel worden gegooid. Welkom in de jaren 40 in de U.SA.
De bedenker van de stripboekenreeks, Wonder Woman, moet zich verantwoorden voor een soort ethische commissie.
De voorzitster wil niet dat kinderen worden bloot gesteld aan "dit soort" perversiteiten. Zij en haar commissie hebben Marston
uitgenodigd om zijn zegje te doen.
Marston geeft subtiel aan dat de mensen die veroordelen wellicht beperkt van geest zijn.

Eind jaren 20 van de vorige eeuw, geeft professor Marston (Luke Evans), psychologie, aan de Harvard universiteit.
Samen met zijn vrouw, Elisabeth, (Rebecca Hall) bestudeert hij de menselijke emoties volgens een model: DISC.

"Are you normal", vraagt hij aan zijn studenten.
DISC, staat voor Dominance (dominantie), Inducement (overhalen), Submission (overgave) en Compliance (zich schikken).
Hij gaat zijn theorie testen op al zijn studenten.

Zijn vrouw en hij hebben een vacature voor een vrijwilligster en die wordt opgevuld door Olive Byrne (Bella Heathcote)
Een mooie en zo blijkt ook een slimme vrouw.
Beiden observeren ze de studente zoals ze tussen haar mede-studentes zit. Marston vraagt aan zijn vrouw of zij niet jaloers is.
Zij zegt van niet. "Ik ben toch niet jouw cipier!" Maar als Olive op de kamer komt, laat mevrouw Marston even haar tanden zien.
Olive wil graag leren en bewondert Elisabeth. Zowel haar tante als haar moeder zijn actieve feministen.

Marston en zijn vrouw zijn ook al een tijd bezig met de leugendetector. Het wil maar niet lukken. Er blijven zogenaamde
false-positives komen. Dan zegt Olive dat de leugens echte leugens moeten zijn, en dan blijkt dat het wel werkt. De machine slaat
uit als Marston liegt. De vragen zijn behoorlijk specifiek en sturen aan op een emotionele uitbarsting van mevrouw Marston.
Dus toch !
Dan mag Olive aan het apparaat en blijkt dat zij zich zowel  tot Marston als tot Elisabeth, zijn vrouw, aangetrokken voelt. Oh oh!
En dat eind jaren 20 in Amerika.

Wat volgt is een driehoeksverhouding tussen Marston, zijn vrouw en Olive, en dat doen ze niet erg subtiel.
Met alle gevolgen van dien!

Dit is nogal een verhaal hoor. En dan uit de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. De film wordt eigenlijk verteld door Marston, wanneer
hij door die commissie wordt ondervraagd over zijn comics. Zijn gedachten krijgen wij in beeld. De voorzitter vraagt bijvoorbeeld
hoe dat bestuderen van emoties nu is gegaan. Marston antwoordt, door naar studenten en hun rituelen te kijken.
Hij duidt op de perverse inwijdingen, die ook nu nog bestaan.
Zijn vrouw en hij zijn getuige van een spanking van een studente door Olive. Na dit ritueel zijn ze nieuwsgierig wat voor emoties er
waren.
Niet alleen bij henzelf, maar ook bij Olive. Dan blijkt dat dominantie door veel mensen als prettig of zelfs opwindend wordt ervaren.
Het gaat mis als mensen niet doen wat ze zelf willen, maar zich gaan schikken naar anderen, is de opinie van Marston.

Dus eigenlijk ook nu nog een film met actuele vraagstukken. Kun je als man met twee vrouwen samen leven? Waarom schikken
mensen zich?
De man in het lingerie-winkeltje legt het ook goed uit.
In het dagelijks leven zitten mensen in een keurslijf gevangen en moeten van alles.
In de fantasie kan er van alles. En zijn er veel mensen die in een keurslijf gevangen willen zitten.

Zolang je het maar niet in het openbaar doet, want daar kan de maatschappij nog niet mee omgaan.
In het hedendaags Amerika is het, jammer genoeg,  nog steeds zo.
Kijk naar de LHBTI beweging. Of nog actueler de mensen met een andere huidskleur. Om het even wat voor kleur. Een paar jaar
geleden de MeToo beweging, die heel de wereld deed schudden. En nog steeds hoor je over machtsmisbruik in de maatschappij.
Professor Marston laat het een paar keer doorschemeren, dat het komt omdat de mannen de macht hebben.
Stel dat het gelijker zou zijn verdeeld, wat zou er dan gebeuren?

Ook interessant om te weten dat de strip "Wonder Woman" door deze man is bedacht.
En dat hij zijn inspiratie opdeed in zijn eigen leven.

Samengevat, een heel interessante film over een zeer uitgesproken man, met een kleurrijk leven. De film zette mij in ieder geval
aan het denken. Dan heb je als regisseur je doel bereikt ! Prima acteerwerk ook van alle hoofdpersonages.

  terug naar de vorige pagina