in den tag hinein


 

In den Tag hinein, van Maria Speth (2001)

Trage, maar sfeervolle film over een Duitse jonge vrouw die een vreemde relatie krijgt met een Japanse man.

Lynn woont bij haar zus in, werkt in de kantine van een universiteit en heeft een vriend. In haar vrije tijd ligt ze uren in bad sigaretten te roken. Zij is helemaal gek op haar vriend, die aan het trainen is voor de Olympische Spelen. Haar vriend schenkt weinig tot geen aandacht aan haar en gebruikt haar puur voor de seks.

Op haar beurt lijkt Lynn hier tevreden mee, want ze zoekt hem telkens weer op.  Dit verandert wanneer ze kennis krijgt aan een student aan de universiteit: een Japanner. De man is gefascineerd door de vrouw en volgt haar overal. De twee krijgen een vreemde relatie, want de man spreekt geen Duits en de vrouw geen Japans. Maar op de een of andere manier lijkt het of ze elkaar toch begrijpen...

Mooi gespeeld verhaal over communicatie en haar verschillende vormen. We zien de communicatie tussen Lynn en haar vriend, als puur seksueel, lichamelijk en op lust gebaseerd. Met haar zus heeft ze een relatie waar niet in wordt gesproken. Met de Japanner is het een ingetogen, gevoelige kant die we zien van Lynn. De Japanner op zijn beurt durft geen 'misbruik' van de situatie te maken. Lynn kan bij de Japanner haar hart luchten, maar of hij werkelijk alles begrijpt. Mooie scènes op het dak van het flat, wanneer de twee hun diepste geheimen bloot geven.

 

 terug naar de vorige pagina